11 червня 2024 року рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» за результатами 2023 року оновлений та підтверджений довгостроковий кредитний рейтинг Одеси на рівні uaАА-.
 
Рівень uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю.
 
Рейтинг було виведено з Контрольного списку, прогноз рейтингу змінено з «у розвитку» на «стабільний». Зміна прогнозу зумовлена ефективною політикою міської влади стосовно управління місцевими фінансами та місцевим боргом та суттєвим зменшенням рівня боргового навантаження бюджету громади в результаті дострокового погашення кредитів, залучених міською радою.
Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • високий рівень бюджетної забезпеченості: співвідношення обсягу доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади в розрахунку на одного мешканця до середнього показника по місцевих бюджетах у цілому (без урахування трансфертів) за результатами виконання бюджету в 2023 році становило 100,8%; 
  • зростання обсягів доходів бюджету громади (без урахування трансфертів) протягом 2014- 2023 рр. та високі показники ліквідності;
  • диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
  • низький рівень консолідованого боргового навантаження бюджету громади та ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури, добра кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
негативний вплив наслідків російської військової агресії проти України на фінансовий ринок, економіку країни в цілому, соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів та рівень реальних доходів населення;
висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства.
  
Зважаючи на надзвичайну цінність кваліфікованої оцінки кредитного рейтингу міста, для проведення ефективної політики стосовно управління місцевим боргом, з метою оптимізації його обсягу й структури та зменшення боргового навантаження бюджету міста, Департамент фінансів Одеської міської ради і у 2024 році буде продовжувати співпрацю  з  рейтинговим агентством з метою оновлення кредитного рейтингу міста Одеси.
 
Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах BLOOMBERG, S&P Capital IQ.
* * * * *
Відповідно до правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджених рішенням НКЦПФР від 12 січня 2016 року № 17, оновлення рейтингу повинно відбуватись не рідше ніж раз у півроку.
28.02.2022 незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило, що через ризики у зв’язку з війною, розв’язаною Росією проти України, рейтинг всіх емітентів та їх боргових інструментів, які підтримуються агентством, переведені до Контрольного списку та прогноз рейтингу змінено з «стабільного» на «негативний».
Контрольний список означає, що агентство розглядає питання про зміну рейтингу у зв’язку з подіями або тенденціями, які можуть суттєво вплинути на кредитоспроможність власника цього рейтингу.  
Негативний прогноз вказує на можливість зниження рейтингу протягом року за збереження негативних тенденцій та реалізації поточних ризиків. 
31 березня 2023 року рейтингове агентство «Кредит рейтинг» здійснило оновлення кредитного рейтингу міста Одеси за результатами 9 місяців 2022 року на рівні uaAА-. 
Прогноз рейтингу – змінено з «негативний» на «у розвитку». Зміна прогнозу зумовлена ефективною політикою міської влади стосовно управління місцевим боргом та суттєвим зменшенням рівня боргового навантаження бюджету громади в результаті дострокового погашення кредитів, залучених міською радою.